Zinvinder

In de grond van mijn hart

Geplaatst op

roadblock to our destinyBij de blokkade van mijn beperking
Leef ik aan de grens van mijn kunnen
Ik wil verder en zoek een weg
Zolang mijn verlangen reikt

Dat ik zover gekomen ben
Is veelal te danken aan slimme kracht
Doorgaan en opportunisme
Zijn mijn grootste vrienden

Bravoure brengt mij naar nergens
Humor lijkt een doel op zich
Mijn gevoelens zoeken een bodem
In de grond van mijn hart
hartegrond

Gelukt

Geplaatst op Geupdate op

hart puzzelAls de mens
Voelt met zijn hoofd
En denkt met zijn hart
In zijn grote werk gelukt.

De cirkel sluiten

Geplaatst op

enso-vierkant

‘In de bereidheid om de cirkel te sluiten vinden we de vooruitgang’

De cirkel sluiten
Mensen hebben rituelen nodig. Vooral als ze worden geconfronteerd met ingrijpend lijden of met de dood. Juist dan blijkt er van rituelen een geruststellende werking uit te gaan. Rituelen helpen om met de situatie om te gaan, gebeurtenissen een plek te geven en verder te gaan. In de bereidheid om de cirkel te sluiten vinden we de vooruitgang. Rituelen helpen hierbij.

Het vormgeven aan rituelen is meer dan alleen maar het opsommen van feiten, gebeurtenissen en ervaringen. Door het proces aan te gaan kom u in contact met diepere lagen van uzelf. De herinnering van de verhalen die in u besloten liggen, de reflectie en de bezinning geven u een schat aan informatie en zal leiden tot het vinden van een passend ritueel.

Kwaliteit van het leven
Keerpunten in een mensenleven zijn bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, scheiding, verlies van vitale functies in het lichaam die van invloed zijn op het dagelijkse functioneren, verhuizen, brand enz. Maar ook geboorte en huwelijk. Kortom: alle momenten die invloed hebben op de kwaliteit van het leven.

Tijd om stil te staan
Als mensen de tijd nemen om stil te staan tijdens het verwerkingsproces, krijgen zij meer oog voor hetgeen henzelf en in anderen van wezenlijk belang is. Gaandeweg het proces verandert er van alles. Ineens komt er een doorbraak en zien mensen mogelijkheden om dat wat ze ontdekken en leren op hun eigen wijze vorm te geven.

enso voluit logo

‘vind een weg of maak er een’

Begeleiding en ondersteuning
Begeleiding en ondersteuning tijdens een verwerkingsproces biedt u de ruimte om de rode draad te leren herkennen, te verdiepen en vorm te geven. Het eindresultaat is een unieke beleving dat u op de drempel zal brengen naar een nieuwe fase in uw leven. Enso, rituele begeleiding kan u hierbij bijstaan.

Ritueel begeleider
Mijn naam is Leonard Bouwhuis. Het begeleiden van mensen vind ik boeiend. Ik merk dat ik hen inspireer bij de verwerking en het zoeken naar vooruitgang. Mijn betrokkenheid ervaart men als positief. Het zoeken naar afstemming tussen alle betrokkenen staat daarbij centraal. Mijn stijl van begeleiden is tegemoetkomend en doelgericht. Mijn kernkwaliteiten zijn: enthousiast, passioneel en behulpzaam. Ik typeer mijzelf als een geïnspireerd en inspirerend, hulpvaardig ritueel begeleider waarbij ik op actieve en creatieve wijze mensen bijsta in het vormgeven van het verwerkingsproces.

Vanaf 2003 ben ik vanuit mijn eigen bedrijf Gaandeweg Coaching werkzaam als professional trainer, coach en loopbaanadviseur. Als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Heerenveen, bereid ik huwelijken voor en voltrek deze. Ik ben gespecialiseerd in het schrijven en voordragen van persoonlijke toespraken.

Wendbaarheid | Een

Geplaatst op Geupdate op

volg-je-hart-want-dat-klopt

Wendbaarheid is als het hart voelt
wat de ogen niet kunnen zien
en weet wat het verstand niet kan begrijpen.

wendbaarheid

Op 25 maart 2017 organiseert
Coaching Friesland Society de
Dag van Coaching Friesland
Vijf gratis toegankelijke workshops met als overkoepelende thema Wendbaarheid. www.coachingfriesland.nl

De Boeddha in ieder van ons

Geplaatst op Geupdate op

Afgelopen zondag bezocht in de Boeddha tentoonstelling in het Tropenmuseum te Amsterdam. Dit bezoek inspireerde mij en ik vond de volgende tekst die aan Siddharta Gautama wordt toegeschreven.

20170129_150126

Streef een ongebonden geest na, van onderen van boven en er dwars doorheen.
Hoe we op situaties reageren wordt vaak bepaald door onze gebruikelijke denkpatronen.
Zolang die patronen bestaan, reageren we keer op keer op dezelfde automatische manier.

De herkenning van onze geconditioneerde gedachten is de eerste stap om de cyclus te stoppen en door onze zelfopgelegde banden te breken en op die manier het pad te openen naar verbeelding, emotionele vrijheid, persoonlijke vervulling en geestelijke verlichting.

Siddharta Gautama Boeddha