Zinvinder

Gebed van Franciscus van Assisi

Geplaatst op Geupdate op

franciscus

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Haiku | Natuur verbindt

Geplaatst op

uitzicht knip

natuur verbindt ons
hart, ziel, einder en ruimte
stilte verheldert

 

Dichtvorm | Haiku

Geplaatst op Geupdate op

enso-vierkant

Haiku

De haiku is een van oorsprong Japans gedicht, dat in de afgelopen eeuw in de rest van wereld steeds meer navolging kreeg. Inmiddels wordt deze vorm in vele landen en talen beoefend. Sommige westerse haikudichters houden zich precies aan de oorspronkelijke Japanse regels, anderen, ook in Japan zelf, vinden dat het onzin is om daar in andere landen en talen zo strak aan vast te houden. Een voorbeeld is het beroemde gedicht van Bashō.

oh, oude vijver
een kikker springt van de kant
geluid van water

5-7-5
In Japan schrijft men een haiku vaak in één verticale regel, waarin wel een driedeling is te herkennen. Westerse talen gebruiken daarvoor meestal drie regels, vaak van 5-7-5 lettergrepen, al zijn ze tegenwoordig ook wel korter (en soms wat langer).

Seizoenwoord
Belangrijk element in de Japanse haiku is het gebruik van een woord, waaruit het seizoen blijkt waarin de haiku gesitueerd is. Overigens komt, ook in Japan, de seizoensloze haiku tegenwoordig steeds meer voor.

Snijwoord
Typisch Japans zijn de zogenaamde snijwoorden zonder inhoudelijke betekenis, die sterk de gevoelswaarde of toon van het gedicht bepalen. Bij ons gebruiken we daarvoor wel gedachtestreepjes, puntjes of een uitroepteken.

Natuur
Een gangbare opvatting is dat in een haiku de natuur, of iets in de natuur, centraal staat. De vraag kan dan rijzen hoe strak of hoe ruim je dat begrip natuur moet opvatten.

Geen beeldspraak of personificatie 
In zo’n kort gedicht leiden beeldspraak en personificatie makkelijk tot verspilling van woorden. Sommigen vinden deze stijlfiguren zelfs ontoelaatbaar. Het is in elk geval raadzaam er zeer spaarzaam mee te zijn.

Geen waardeoordeel
Woorden als mooi, ontroerend, of aangrijpend, die een waardeoordeel inhouden of gevoelswaarde uitdrukken, kunnen beter vermeden worden. De beleving van de dingen moet niet worden benoemd, maar opgeroepen.

Geen rijm
In principe wordt rijm in haiku niet gewaardeerd. Meer waarde wordt gehecht aan op een subtielere manier spelen met klank, zoals herhaalde klinkers of medeklinkers, die iets aan de gevoelswaarde van het gedicht toevoegen.

Haikumoment
Een nog veel gehoorde opvatting is dat aan een haiku een authentieke waarneming ten grondslag moet liggen, het zogenaamde haikumoment. Deze regel is niet oorspronkelijk Japans, maar onder Westerse invloed ontstaan.

De dichter onzichtbaar
Tenslotte: de dichter laat de dingen zoveel mogelijk voor zichzelf spreken en blijft zelf op de achtergrond. In veel haiku’s is hij/zij zelfs onzichtbaar. Maar niet altijd, zoals men vaak bij Shiki ziet.

Bron | haiku.nl

Dichtvormen | Senryu & Tanka

Geplaatst op

Senryu

De Senryu is een variant op de haiku en beschrijft de mens zoals hij is, met al zijn
tekortkomingen. Ook de Senryu is een drie-regelig gedicht van 5-7-5 lettergrepen.
Senryu was de reactie van het volk op de haiku van de adel en de geestelijkheid waarin vooral de natuur het onderwerp is.De Senryu is genoemd naar de dichter Karai Hachiemon (1718-1790) die de schrijversnaam Senryu (Waterwilg) gebruikte. De toepasselijkheid van de naam wordt vaak verklaard door te zeggen dat de Senryu net is als de wilg: buigzaam, taai en zacht.

waterwilg knip

Tanka

De grote lyriek van Japan vond al vroeg – zesde, zevende eeuw – haar vaste vorm in de Tanka, ook wel kort lied (gedicht). Een Tanka bestaat uit vijf regels, verdeeld in 5-7-5-7-7 lettergrepen.De Tanka is persoonlijker en lyrischer dan een Haiku. Natuurbeelden worden regelmatig gebruikt om ervaringen of emoties te verwoorden.

pink-lotus-flower

Bron | haiku.nl

Haiku | Verlangen voedend

Geplaatst op Geupdate op

Acryl 80 x 60

in vulkaan hitte
zweven engelen tekens
verlangen voedend

Mijn eigen garage

Geplaatst op

In september 1997 kan ik mijn auto eindelijk in mijn eigen garage rijden. Dan woon ik twee-onder-een-kap met ruime garage . . .

Tweeëntwintig jaar ben ik het huis uit. Mijn vader en later mijn broer hadden een taxi- en garagebedrijf in een Fries dorp met vaste plaatsen voor de taxi’s. Ook mijn tweedehandsje stond elke nacht onder dak. Naast mijn dagelijkse baan zorgde ik mede voor het efficiënt naast elkaar plaatsen van de voertuigen, zodat ze er allemaal in konden. Desnoods een auto op de reparatiebrug en eentje eronder.

Sinds 1975 woon ik in Leeuwarden en al zestien jaar heb ik een auto. Mijn eerste woning was een flatje en mijn auto stond beneden op een parkeerterrein. Erg, vond ik dat, heel erg.

Toen ik studeerde en even geen auto nodig had, keek ik toch nog wel eens rond of ergens een autobox te koop stond. Maar ja, geen geld genoeg, want de prijzen van een box waren gestegen. Dan maar wachten tot ik weer een goede baan zou krijgen. Toen mijn nieuwe geliefde en ik wilden samenwonen, kochten we van ons schaarse inkomen een kleine woning. Zonder garage. De auto stond weer voor de deur en liep tweemaal een nachtelijke deuk op. De daders meldden zich niet.

Na de vaststelling dat we over negen maanden moeder en vader zouden gaan worden, gingen we op zoek naar een ruimere woning. Daar moesten vooral veel kamer in zitten: ik werkte in die tijd freelance en hield voor mijn werk kantoor aan huis. We vonden een charmante woning met veel kamers, maar zonder garage. Die was nergens te koop voor die prijs. We hebben de hele keet opgeknapt, van een nieuwe elektrische installatie tot twee ruime dakkapellen. We pleegden een complete renovatie. Maar het bleef knagen.

Ik heb nu echt een prachtige auto, maar hij staat nog steeds onder de blote hemel. Elke bij nacht en ontij opgelopen kras is weer een lichte schok.

Wandelend door de wijken met woningen waar de auto buiten voor de garagedeur staat, loop ik jaloers te zijn, maar ook boos te mopperen. Hebben die lui onderdak, staat hun bolide buiten. Ik zou het wel weten!

Al die jaren is mij nog driemaal ter ore gekomen dat ergens in onze wijk een autobox te koop stond. Tweemaal kon ik het nét niet betalen en de derde keer, dat was november 1996, hadden we een voorlopig koopcontract getekend voor een huis mét garage. Een box kopen was niet meer nodig. Dat werd dus nog acht maanden buiten slapen.

Als wij op 1 september aanstaande in ons nieuwe huis gaan wonen, verwacht de familie dat de witte Nissan op de oprijlaan zal staan, omdat de garage vol met rotzooi staat. Nou, mooi niet. Nu al ben ik bezig alles wat overbodig is via een krantje te verkopen of bij de kringloopwinkel af te leveren. Ik weet nu al de exacte maten van de nieuwe slaapplaats van mijn auto, met aan het hoofdeinde onze vijf fietsen, en aan de zijkant op planken aan de muur de dingen die we regelmatig nodig hebben. Hij móet en zal erin. Eindelijk!

Gepubliceerd in ‘de Volkskrant
Leeuwarden, 14 juni 1997 | Harry Bouwhuis

 

Lied voor Harry

Geplaatst op Geupdate op

Who is singin’ over there?

Who is singin' over there

Luister naar het lied!