| Wrèhè Does

Een verhaal is een uitstekend instrument om te gebruiken bij persoonlijke veranderingsprocessen. Ik heb het dan vooral over verhalen ván en vóór mensen, anekdotes en metaforen die beeldende kwaliteiten hebben en belevingen en ervaringen kunnen oproepen en versterken.

Het bijzondere van verhalen en metaforen is dat ze boodschappen kunnen overdragen zonder dat het bewustzijn van de luisteraar in verzet gaat. Verhalen kunnen de schil van opvattingen, overtuigingen, meningen en vaststaande denkpatronen doorbreken zonder de luisteraar of lezer het gevoel te geven dat hij iets niet goed doet. Verhalen zijn in die zin ook een middel om gevoelens bespreekbaar te maken en om een juiste waarde te geven aan die gevoelens.

Verhalen, en met name metaforen, kunnen vaak zoveel méér voor iemand betekenen dan een aanbeveling of goede raad. Je kunt in een verhaal gebruikmaken van impliciete verwijzingen, symbolen en je bent niet gebonden aan wat in werkelijkheid kan of niet kan. Kortom: een verhaal of metafoor verschaft je een kader waardoor je de werkelijkheid vanuit een ander perspectief kan bekijken of kunt laten zien.

Extra foto’s ter illustratie bij het drieluik ‘Wrèhè Does’.

Bij de uitleg over dit onderwerp heb ik mij laten inspireren door ‘Zinnige Verhalen’.