| Ikkezelf

Iedereen heeft een eigen werkelijkheid. Wat zich in je hoofd afspeelt, waarvan je weet dat het waar is, terwijl je niet eens weet wat ‘waar’ is. Soms heeft een hele bevolkingsgroep dezelfde werkelijkheid die een andere bevolkingsgroep weer afkeurt omdat deze niet in hun werkelijkheid past. De echte werkelijkheid zit in je hoofd. Het raadsel rond onze beleving van de werkelijkheid en onze perceptie verdient om tot klaarheid gebracht te worden.

Ik heb het volgende gedicht op het raam van de werkkamer geplakt. Het is een prachtig gedicht van Martin Bril.

Wat ik wil: Momenten van helderheid.
Of beter nog: van grote klaarheid.
S
chaars zijn die momenten en ook nog goed verborgen.
Zoeken heeft dus nauwelijks zin, maar vinden wel.
De kunst is zo te leven dat het mij overkomt.
Die klaarheid, af en toe.

Extra foto’s ter illustratie bij het verhaal ‘Ikkezelf’.