Meest Recente Evenementen Updates

Gebed van Franciscus van Assisi

Geplaatst op Geupdate op

franciscus

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Gebed om kalmte

Geplaatst op Geupdate op

Gebed om kalmte bij familie-aangelegenheden.

blad boomGod, schenk mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.
Niet mijn, maar uw wil geschiede.

Haiku | Natuur verbindt

Geplaatst op

uitzicht knip

natuur verbindt ons
hart, ziel, einder en ruimte
stilte verheldert

 

Dichtvorm | Haiku

Geplaatst op Geupdate op

enso-vierkant

Haiku

De haiku is een van oorsprong Japans gedicht, dat in de afgelopen eeuw in de rest van wereld steeds meer navolging kreeg. Inmiddels wordt deze vorm in vele landen en talen beoefend. Sommige westerse haikudichters houden zich precies aan de oorspronkelijke Japanse regels, anderen, ook in Japan zelf, vinden dat het onzin is om daar in andere landen en talen zo strak aan vast te houden. Een voorbeeld is het beroemde gedicht van Bashō.

oh, oude vijver
een kikker springt van de kant
geluid van water

5-7-5
In Japan schrijft men een haiku vaak in één verticale regel, waarin wel een driedeling is te herkennen. Westerse talen gebruiken daarvoor meestal drie regels, vaak van 5-7-5 lettergrepen, al zijn ze tegenwoordig ook wel korter (en soms wat langer).

Seizoenwoord
Belangrijk element in de Japanse haiku is het gebruik van een woord, waaruit het seizoen blijkt waarin de haiku gesitueerd is. Overigens komt, ook in Japan, de seizoensloze haiku tegenwoordig steeds meer voor.

Snijwoord
Typisch Japans zijn de zogenaamde snijwoorden zonder inhoudelijke betekenis, die sterk de gevoelswaarde of toon van het gedicht bepalen. Bij ons gebruiken we daarvoor wel gedachtestreepjes, puntjes of een uitroepteken.

Natuur
Een gangbare opvatting is dat in een haiku de natuur, of iets in de natuur, centraal staat. De vraag kan dan rijzen hoe strak of hoe ruim je dat begrip natuur moet opvatten.

Geen beeldspraak of personificatie 
In zo’n kort gedicht leiden beeldspraak en personificatie makkelijk tot verspilling van woorden. Sommigen vinden deze stijlfiguren zelfs ontoelaatbaar. Het is in elk geval raadzaam er zeer spaarzaam mee te zijn.

Geen waardeoordeel
Woorden als mooi, ontroerend, of aangrijpend, die een waardeoordeel inhouden of gevoelswaarde uitdrukken, kunnen beter vermeden worden. De beleving van de dingen moet niet worden benoemd, maar opgeroepen.

Geen rijm
In principe wordt rijm in haiku niet gewaardeerd. Meer waarde wordt gehecht aan op een subtielere manier spelen met klank, zoals herhaalde klinkers of medeklinkers, die iets aan de gevoelswaarde van het gedicht toevoegen.

Haikumoment
Een nog veel gehoorde opvatting is dat aan een haiku een authentieke waarneming ten grondslag moet liggen, het zogenaamde haikumoment. Deze regel is niet oorspronkelijk Japans, maar onder Westerse invloed ontstaan.

De dichter onzichtbaar
Tenslotte: de dichter laat de dingen zoveel mogelijk voor zichzelf spreken en blijft zelf op de achtergrond. In veel haiku’s is hij/zij zelfs onzichtbaar. Maar niet altijd, zoals men vaak bij Shiki ziet.

Bron | haiku.nl

Dichtvormen | Senryu & Tanka

Geplaatst op

Senryu

De Senryu is een variant op de haiku en beschrijft de mens zoals hij is, met al zijn
tekortkomingen. Ook de Senryu is een drie-regelig gedicht van 5-7-5 lettergrepen.
Senryu was de reactie van het volk op de haiku van de adel en de geestelijkheid waarin vooral de natuur het onderwerp is.De Senryu is genoemd naar de dichter Karai Hachiemon (1718-1790) die de schrijversnaam Senryu (Waterwilg) gebruikte. De toepasselijkheid van de naam wordt vaak verklaard door te zeggen dat de Senryu net is als de wilg: buigzaam, taai en zacht.

waterwilg knip

Tanka

De grote lyriek van Japan vond al vroeg – zesde, zevende eeuw – haar vaste vorm in de Tanka, ook wel kort lied (gedicht). Een Tanka bestaat uit vijf regels, verdeeld in 5-7-5-7-7 lettergrepen.De Tanka is persoonlijker en lyrischer dan een Haiku. Natuurbeelden worden regelmatig gebruikt om ervaringen of emoties te verwoorden.

pink-lotus-flower

Bron | haiku.nl

Haiku | Verlangen voedend

Geplaatst op Geupdate op

Acryl 80 x 60

in vulkaan hitte
zweven engelen tekens
verlangen voedend