| Thuiskomen

Wat voor type ben jij? Een fantast of een realist. Of wellicht wel allebei.

Je hebt als kind veel gespeeld en mogelijk heb je dat nog lang volgehouden. Met spelen heb jij je fantasie ontwikkeld. En dat is nodig om sneller onbewuste associaties te maken. Die associaties spelen vervolgens ook weer een rol in je verdere leven.

Fantasie zijn ingevingen vanuit het onderbewustzijn. Ze kunnen op fantasie, voorstelbare gebeurtenissen, dan wel op realiteit berusten ofwel op werkelijke informatie. Kortom: fantasie is een vorm van intuítie waarbij onwerkelijke associaties ingegeven kunnen worden.

De betekenis van fantast:

 • Bedenker
 • Dagdromer
 • De lezer / luisteraar voelt iets wat niet waar is (crypt.)
 • Iemand met een levendige fantasie
 • Iemand zonder werkelijkheidszin
 • Iemand met een grote verbeeldingskracht

Fantasie kan betrekking hebben op:

 • Verbeeldingskracht, het vermogen om zich in situaties in te leven of verhalen te bedenken
 • Fantasie en dagdromen, een verzonnen verhaal, een voorstelling in de eigen gedachten.
 • Fantasie muziek, muzikale vorm met een betrekkelijk vrije structuur
 • Fantasy, kunstgenre waarin verzonnen werelden en wezens en vaak ook magie een rol spelen

Bak Spiekers | Uitspraak van John Lennon

De betekenis van realist:

 • Aanhanger van de werkelijkheidsleer
 • Iemand met werkelijkheidszin
 • Iemand die zich richt op de werkelijkheid
 • Iemand die de dingen neemt zoals ze zijn

Realisme kan betrekking hebben op:

Met de werkelijkheid als uitgangspunt, wat echt is. Heb je vooral interesse in de feiten (realist) of ben je vooral geboeid door wat mogelijk is (vernieuwer)? Een kenmerk van realisten dat van belang is voor een leef- en werksituatie is dat zij het liefst stapsgewijs werken aan taken waarvoor ze de werkwijze al kennen. Intuïtieve (fantasierijke)mensen vinden het juist uitdagend om nieuwe, complexe projecten aan te pakken en werken in vlagen van energie.

Trefwoorden voor een realist zijn:
Grondig, Haalbaar, Juist, Niet te verbeteren, Nuchter, Nieuw, Natuurgetrouw, Niet imaginair, Niet geveinsd, Onverbloemd, Reëel, Volmaakt, Verstandig, Waar, Werkelijk, Werkelijkheid weergevend, Zakelijk